Inblick: Konsten att måla en rullbana

Inblick: Konsten att måla en rullbana

Varför ser rullbanan ut som den gör?

Banreparationer och andra beläggningsarbeten på flygfält avslutas så gott som alltid med målningsarbeten. En rullbana markeras på ett systematiskt och enhetligt sätt världen över för att ge piloter visuell ledning, framförallt i landningsfasen. De olika markeringarna ger information om saker som rullbanans längd, siktvärden, var man ska sikta på att landa samt hur man tar sig på och av på rätt ställe.

Inom EU styrs markeringarnas utformning ner i minsta detalj av EASA - European Union Aviation Safety Agency, som är EUs byrå för luftfartssäkerhet. Det handlar i grund och botten om att det helt enkelt ska se likadant ut för piloten oavsett om hen landar på Amsterdam-Schiphol eller på Stockholm-Arlanda.

I vissa fall där även militären använder banan får EASAs markeringar samsas med ytterligare markeringar. I Sverige specificeras dessa i RML, regler för militär luftfart.

Tekona projekterar alltid nya dagermarkeringar i samband med beläggningsarbeten på flygplatser och våra experter är mycket väl insatta i denna speciella konstform.