Nytt uppdrag: Gotlands regemente

Nytt uppdrag: Gotlands regemente

I samarbete med Ramboll har Tekona fått förtroendet att projektera Mark och VA i Etapp 2 i projektet Ny Infra, en del i uppförandet av den nya förläggningen för Gotlands regemente. Uppdraget innefattar skissarbete, detaljprojektering och framtagande av förfrågningsunderlag.