Nytt uppdrag på Stockholm-Arlanda Airport

Nytt uppdrag på Stockholm-Arlanda Airport

Förstudie/programhandling för åtgärder på Ramp D

På uppdrag av Swedavia ska Tekona arbeta med förstudie och programhandling för åtgärder på Ramp D. Återigen ett intressant projekt där vi får bidra med vår kompetens på en av landets storflygplatser!