Våren 2022

Våren 2022

Vi på Tekona har haft en hel del att göra den sista tiden, både på flygplatssidan och mark & VA-sidan.

Våra största projekt på flygsidan har varit framförallt på Stockholm-Arlanda flygplats i anknytning till arbeten med deras huvudbana, men vi har även hunnit med ett antal olika projekt på de militära flygplatserna runt om i landet där det handlat om beläggningsarbeten och optimering för nya flygplanstyper bland annat. Vi ser även med spänning fram emot höstens driftsättning av banförlängning/-flytt på Linköping-Saab flygplats där vi varit med hela vägen sedan förstudien 2015.

På mark & VA-sidan har vi genomfört ett större exploateringsprojekt i Bollebygd samt diverse mindre projekt inom VA- och gatuprojektering. Vi kraftsamlar just nu inför att påbörja ett större arbete med etapp två på den nya garnisonen på Tofta skjutfält på Gotland samt ser fram emot att börja arbeta med Alvesta kommun, där vi vann ramavtal för markprojektering nu under våren.

Tekona har också växt under våren med Adam Söderberg, civilingenjör och senior konsult inom väg- och anläggningsteknik med över 15 år i branschen.

Till hösten hoppas vi på fler bra och roliga projekt med kunder, såväl nya som befintliga!