↓  

Hagshult flygbas - Reparation av bana D, taxibana Y m.m.

Hagshult flygbas - Reparation av bana D, taxibana Y m.m.

Uppdraget innefattade projektering av reparationsarbeten på kortbana D, taxibana Y samt fordonsvägar på flygplatsområdet. Med utgångspunkt i RML-F utförde vi bl.a. profiloptimering för de aktuella sträckorna för att hitta bästa balansen mellan schakt- och fyllnadsmassor, beräknade nya överbyggnader och tog fram dagermarkeringsplaner så att målning enligt regelverket kunde utföras på de nylagda asfaltsytorna.