Byggnadsteknik

För att bygga långsiktigt hållbara konstruktioner på ett kostnadseffektivt sätt, ställs höga krav på projekteringsledet. Vi 3D-projekterar i alla projekt och säkerställer byggbara lösningar som fungerar över lång tid.

Se tjänsterna ↓

Tjänster

Konstruktionsprojektering i 3D

 • Projektering Allmän-K
 • Huskonstruktion
 • Grundläggning
 • Stommar / bärverk
Skicka förfrågan

Konstruktiva beräkningar

 • Stommar / bärverk
 • Om- och tillbyggnadsprojekt
 • Stål-, trä-, och betongkonstruktioner
Skicka förfrågan

Integrering 3D-projektering

 • Konsultation i samband med integrering av Autodesk Revit
 • Utbildning / utvecklingsarbete inom Revit-projektering
  Skicka förfrågan