Byggnadsteknik

För att bygga långsiktigt hållbara konstruktioner på ett kostnadseffektivt sätt, ställs höga krav på projekteringsledet. Vi 3D-projekterar i alla projekt och säkerställer byggbara lösningar som fungerar över lång tid.

Se tjänsterna ↓

Tjänster

Konstruktionsprojektering i 3D

 • Projektering Allmän-K
 • Hus
 • Grundläggningar
 • Stommar / bärverk
Skicka förfrågan

Konstruktiva beräkningar

 • Stommar / bärverk
 • Avväxlingar
 • Om- och tillbyggnadsprojekt
 • Tillfälliga konstruktioner
Skicka förfrågan

Integrering 3D-projektering

 • Konsultation i samband med integrering av Revit
 • Infasning för projektörer
  Skicka förfrågan