Flygplatsteknik

Flygplatsen är en komplex miljö med högt ställda krav på de ytor och den teknik som används av flygplanen. Tekonas flygplatsspecialister har mångårig erfarenhet av olika projekt och känner flygplatsens förutsättningar väl, stor som liten.

Se tjänsterna ↓

Tjänster

Tekona erbjuder alltifrån utredning till uppdragsledning och detaljprojektering.

Planering, utredning & analys

 • Airside Master Planning
 • Utredning och kostnadsuppskattning i tidiga skeden
 • Konditionsbesiktningar och åtgärdsplanering
 • Framtagande av hinderbegränsande ytor, hinderanalyser
  Skicka förfrågan

  Airside-projekt

  • Rullbanor
  • Taxibanor
  • Ramper/Gate-stands
  • Uppställningsytor
  • Övriga flygytor, turnpads etc.
  • Markytor på airside, stråkjusteringar
  Skicka förfrågan

  Dagvattenlösningar

  • Dagvattensystem, lösningar för fördröjning etc.
  • Särskilt omhändertagande av förorenat dagvatten
  • Kantdränering av rullbana/taxibana
  • Stråkdränering
  • Nyanläggning/omläggning av VA-ledningar
   Skicka förfrågan

   All projektering utförs i enlighet med branschregelverk, som exempelvis TSFS, EASA-CS eller RML-F.