Väg, Mark & VA

Tekona projekterar Väg, Mark och VA med garanti om hög kvalitet och säkra leveranser för att underlätta för er som beställare. Med BIM och 3D-verktyg erbjuder vi en transparent projekteringsfas som förenklar samarbetet och ger bättre måluppfyllelse.

Se tjänsterna ↓

Tjänster

Vi har stor erfarenhet av projektering av olika typer av anläggningsprojekt. Vi arbetar med:

Anläggningsprojektering

 • Vägar, gator, GC-vägar
 • Dagvattenlösningar
 • Ledningsprojektering VA
 • Bostadsområden
 • Logistikfastigheter
 • Industrifastigheter
 • Tekniska anläggningar
Skicka förfrågan

Entreprenörssamarbeten

 • Mark- & VA-projektering i totalentreprenader
 • Stöd i samband med upphandlingar
 • 3D-projektering
 • Mängdning
 • Modellbearbetning för maskinstyrning etc.
Skicka förfrågan
Transparent cube

Transparent projektering

Genom användning av BIM och 3D-projektering skapar vi förutsättningar för effektiva och transparenta projekt för beställaren. Det innebär att vi tidigt kan visualisera tänkt lösning/utformning och undvika sena förändringar, som ofta blir kostsamma.