Projektering från vision till relation

Hållbara konsulttjänster för bygg- och anläggningsbranschen. Från idé till relationshandling.

Läs mer ↓

Vår verksamhet

Tekona uppdragsleder, projekterar och utbildar inom bygg- och anläggningsteknik. Vi tror på att bygga långsiktiga samarbeten med kunder och partners och därigenom skapa de bästa förutsättningarna för lyckade projekt.

Några av våra beställare

Airfield Group Sweden AB
Linköping City Airport
Lycksele Airport
Peab
Ramboll
Swedavia
TUC
Västmark