↓  

Bergadalen Bollebygd

Bergadalen Bollebygd

Tekona har bistått entreprenören Västmark i ett kommunalt exploateringsprojekt i Bollebygd omfattande ett 50-tal nya tomter för små- och flerbostadshus, förskola mm. Utöver att detaljprojektera gata, mark och VA-anläggning för det nya området bistod vi med produktionsstöd såsom massbalanseringar, bedömning av omfattning på sprängning samt optimering av grundförslaget för markarbetena för att förbättra de blivande tomterna.