↓  

Förbättringsarbeten på de civila plattorna, Halmstad City Airport

Förbättringsarbeten på de civila plattorna, Halmstad City Airport

Tekona har på uppdrag av Halmstads flygplats AB tagit fram komplett förfrågningsunderlag för ett antal olika åtgärder på flygplatsens civila plattor. Uppdraget innefattade projektering av nya ytskikt för de olika ytorna, nya optimerade flygplansuppställningsplatser vid terminalen med nya försörjningsbrunnar, ny dagvattenränna mm.