↓  

Mark- och VA-projektering Brf Silva

Mark- och VA-projektering Brf Silva

Tillsammans med Västmark tog Tekona fram bygghandlingar för teknikområdena mark och VA för detta bostadsprojekt i Kungälv omfattande fyra huskroppar om totalt ca. 70 lägenheter.