↓  

Dagvattenutredning Angered

Dagvattenutredning Angered

Tekona har hjälpt Fabero AB med dagvattenutredning inför utbyggnad av befintlig industrifastighet. Utöver utredningsarbetet tog Tekona även fram förslag på lösning för ny VA-anläggning på fastigheten.