↓  

Dagvattenutredning för bana 1 på Stockholm-Arlanda Airport

Dagvattenutredning för bana 1 på Stockholm-Arlanda Airport

Tekona har hjälpt Swedavia med dagvattenutredning för bana 1 på Stockholm-Arlanda Airport. I arbetet ingick att gå igenom befintligt system, studera tidigare förslag på åtgärder och arbeta fram nytt förslag.