↓  

Flytt av BK Sandarna klubbhus

Flytt av BK Sandarna klubbhus

Tekona har hjälpt Västmark och Göteborgs stad med mark- och VA-projektering i anslutning till ett projekt som innefattar flytt av befintlig byggnad vid ett sportfält.