↓  

Göteborg Landvetter Airport - Terminalexpansion söder

Göteborg Landvetter Airport - Terminalexpansion söder

Projektet innefattade expansion av flygplatsterminalen och sex stycken nya uppställningsplatser, varav fem stycken med brygganslutning. Arbeten som ingick var design och höjdsättning av uppställningsplattor med betongbeläggning samt manöverytor av asfalt samt projektering av VA-systemet. Den sammanlagda ytan uppgick till ca. 50 000 m². Uppdraget påbörjades i tidigare anställning på Ramboll Sweden AB och slutfördes av Tekona för Rambolls räkning.