↓  

Gotlands regemente - Ny infra

Gotlands regemente - Ny infra

Bild: Skanska

Detta var ett multidisciplinärt projekt som inkluderade Mark, VA, El, Geoteknik, Konstruktion, VVS mm. Uppdragsansvarig var uppdragsledare för hela projektet under dåvarande anställning hos Ramboll Sweden AB. Projektet fick under 2020 en andra etapp som Tekona arbetat vidare med.

Etapp 1 innefattade:
Upprättande av förfrågningsunderlag för ny etablering av stridsgrupp på Tofta skjutfält Gotland. Projektet omfattade 7 stycken byggnader inklusive stor verkstad, fordonsgarage, kontor, gym och skärmtak om ca. 20 000 m². Projektet omfattade utredningsskede, systemhandling, bygghandling och relationshandling. Även helt ny infrastruktur i form av VA-försörjning, vägar/gator mm ingick i uppdraget. Total yta ca. 60 hektar.

Etapp 2 innefattade:
Skiss och förslagshandling för vidare utbyggnad av regementet.