↓  

Konditionsbesiktning av flygplansytor på Lycksele Airport

Konditionsbesiktning av flygplansytor på Lycksele Airport

Tekona utförde en konditionsbesiktning på Lycksele Airport, där rullbana, taxibana A och platta ingick. Rapport inklusive åtgärdsförslag levererades till flygplatsen.