↓  

Markprojektering Ramp D på Stockholm Arlanda flygplats

Markprojektering Ramp D på Stockholm Arlanda flygplats

Tekona har projekterat nya ytor för flygtrafiken som angör/avgår från Arlandas terminal 2. Projektet innefattar detaljprojektering av både asfalts- och betongytor och föregicks av projektering av VA-ledningar i mark.