↓  

Ny tillfartsväg till Norrvattens tryckstegringsstation i Stäket

Ny tillfartsväg till Norrvattens tryckstegringsstation i Stäket

I samarbete med MCS Construction AB projekterar vi en ny anslutningsväg till Norrvattens tryckstegrinsstation i Stäket.