↓  

Omtoppningsarbeten på Uppsala-Ärna flygplats

Omtoppningsarbeten på Uppsala-Ärna flygplats

Uppdraget omfattade framtagande av förfrågningsunderlag för omtoppnings-/reparationsarbeten på platta N och taxibana E.