↓  

Projektering för utbyggnad av testbana

Projektering för utbyggnad av testbana

Tekona hjälpte Peab med projektering vid utbyggnad av en testbana i södra Sverige. Vi leverade modellfiler för arbetena till användning för bl.a. maskinstyrning.