↓  

Reparation taxibana Y på Malmens flygplats

Reparation taxibana Y på Malmens flygplats

Uppdraget omfattade framtagning av förfrågningsunderlag för reparationsarbeten på taxibana Y på Malmens flygplats i Linköping. För taxibanans stäckning gjordes en profiloptimering som uppfyllde krav enligt RML-F och som samtidigt höll nere fräs- och justeringsbehoven.