↓  

Saab Airport Banflytt, Linköping

Saab Airport Banflytt, Linköping

Projektet påbörjades 2017 och Tekona har utfört projektering av Mark & VA på airside samt diverse flygteknisk analys, bl.a. hinderbegränsande ytor och placering av flygteknisk utrustning.

Projektet innefattade:
  • Förstudie med förslagshandlingar för lösning
  • Markförstärkning med KC-pelare och överlast i området för banförlängningen
  • Åtgärder för uppgradering till flygplatskod 4C; breddning av rullbana till 45 meter, sänkning av terräng enligt hinderbegränsande ytor mm.
  • Förlängning/"flytt" av rullbanan med 600 m (tröskeln flyttas sedan in 600 m så banlängden blir densamma)
  • Ny layout på ramp inkl. nya uppställningsplatser vid Linköping City Airports terminal
  • Reparationer av taxibanor
  • Nytt dagvattensystem för rullbanan inklusive fördröjningslösningar
  • Stöd under produktionsfasen

Ett stort och mycket komplext projekt där projektgruppen fått hantera och lösa många utmaningar, så som bl.a. pågående flygprovsverksamhet under byggtiden, tillfälliga inflygningsljussystem, hantering av förorenade massor mm.