Mätteknik

För ett bra slutresultat krävs bra ingångsdata såsom inmätning av befintliga ytor och objekt inför nybyggnation. Tekona utför inmätning med hjälp av GNSS/totalstation och UAS/flygmätning.  

Se tjänsterna ↓

Tjänster

Projekteringsinmätning

  • Inmätning med GNSS / totalstation
  • Byggnads- och anläggningsprojekt
  • Inmätning och avvägning av VA-nät
Skicka förfrågan

Flygmätning UAS

  • Större projekt
  • Kartering
  • Inventering
  • Volymberäkning / mängder
  • Ortofoto
Skicka förfrågan