Nytt uppdrag: Malmens flygplats

Nytt uppdrag: Malmens flygplats

I samarbete med Airfield Group Sweden AB har Tekona fått förtroendet att projektera nya slitlager på delar av Linköping-Malmens flygplats, som förvaltas av Fortifikationsverket. Uppdraget innefattar detaljprojektering samt framtagande av komplett förfrågningsunderlag.