Tekona tilldelas uppdrag på Stockholm-Arlanda Airport

Tekona tilldelas uppdrag på Stockholm-Arlanda Airport

Verifiering och utvärdering

Tekona ska på uppdrag av Swedavia som driver flygplatsen bidra med specialistkompetens i en projektgrupp som tillsätts för att verifiera tidigare utfört arbete samt utvärdera alternativa lösningar för föreslagna åtgärder på bana 1.